top of page

ເຮືອນວີຊ່າ ຍີນດີຕ້ອນຮັບ

WELCOME TO VISA HOUSE

ກ່ຽວກັບ ເຮືອນວີຊ່າ

ກໍ່ຕັ້ງຂື້ນໃນວັນທີ່ 12/09/2016 ໂດຍທຳອິດໃສ່ຊື່ວ່າ MinoogFullService ແຕ່ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ Visa House ເຮືອນວີຊ່າ ໃນວັນທີ່ 01/09/2017. ກໍ່ຕັ້ງຂື້ນໂດຍ ທ່ານ ໂລລີ ລີປ່າກ້າວ, ໂດຍອາດີດເຄີຍເຮັດວຽກໃຫ້ກັບສະຖານທູດເມກາ ໂດຍ ເປັນຜູ້ກວດເອກະສານ, ແປພາສາ, ບໍລິການຄົນສັນຊາດເມກາ, ພົວພັນກັບຄົນຕ່າງປະເທດແລະພາຍໃນປະເທດ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ເປີດປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ, ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຢຸດໃນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະ ບໍເຄີຍຢຸດໃນການປັບປຸງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກັບລູກຄ້າທຸກຄົນ.

Welcome to Visa House! Founded on December 9, 2016, as MinoogFullService and later rebranded on January 9, 2017, under the visionary leadership of Mr. Lolee Leepakao, a former document examiner and translator at USA Embassy.

Since 2016, we've been committed to delivering top-quality services, constantly improving to meet our customers' needs. At Visa House, we simplify visa and document processes, ensuring a seamless experience for every traveler.

Join us on a journey where excellence meets efficiency. Choose Visa House for your document and visa needs, and let us be your trusted partner in hassle-free travel.

IMG_5687.JPG

ຈຸດມຸ້ງໝາຍຂອງ Visa House
Our Misson

ຊ່ວຍລູກຄ້າຂອງເຮົາໃຫ້ໄດ້ຮັບບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ ລວມເຖິງ ຊ່ວຍໃຫ້ເປີເຊັນວິຊ່າຜ່ານທີ່ສູງທີ່ສຸດ

Help our clients get the best service possible, such as getting the highest number of visas approved.

ທີມງານເຮົາເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຊື່ຕົງ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າຢ່າງດີທີ່ສຸດ

With honesty and care, our team provides customer data to the best of our abilities.

ເຮົາມີປະສົບການ ແລະ ທີມພາກເນີ້ເບື້ອງຫລັງທີ່ມີປະສົບການຫລາຍກວ່າ 14 ປີ 
ທີ່ຈະຊ່ວຍວາງແຜນໃຫ້ນ້ອງໆທີ່ຈະສຶກສາຕໍ່ຕ່າງປະເທດຢ່າງດີທີ່ສຸດ


We have knowledge and a team with more than 14 years of experience in the education sector to help students plan their best way to study abroad.

ບໍລິການຂອງ ເຮືອນວີຊ່າແລ່ນວິຊ່າທຸກປະເພດ ແລະ ທີ່ປຶກສາຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ

OUR SERVICES

Our service is dedicated to simplifying your international travel and study ambitions. Specializing in a wide array of U.S. visa applications and study abroad consultancy, we are your trusted guide for educational opportunities in Australia, New Zealand, the UAE, and scholarships in China. Additionally, we offer unique assistance in cross-cultural marriages, particularly between Lao and Chinese individuals. Choose us for expert guidance and support in turning your global aspirations into reality.

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ບໍລິການມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງເຈົ້າ ທີ່ຈະໄປຮຽນ ຫຼື ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດງ່າຍຂຶ້ນ. ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຍື່ນຂໍວີຊາຂອງສະຫະລັດ, ຫຼາຍປະເພດ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ເຈົ້າສາມາດໄວ້ວາງໃຈພວກເຮົາເພື່ອຊ່ວຍໃນການວາງແຜນຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ, ແລະ ສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ ຫລື ທືນການສຶກສາໃນປະເທດຈີນ. ນອກຈາກນັ້ນພວກເຮົາຍັງມີບໍລິການໃບແຕ່ງງານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະຫວ່າງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຈີນ.

Founder

GET TO KNOW US

Lolee Leepakao is the founder of Visa House. He received his Bachelor Degree in Finance and Banking from the National University of Laos in 2014. When he finished his degree, he started to work for the U.S Embassy in Vientiane, Laos, as a Lao and Hmong interpreter. Just one year, he was promoted to work in the American Citizenship Services Section. He has a good knowledge of U.S immigration law and Visa operations including American Citizen Services such as Consular Report of Birth Abroad, Federal Benefits and so on. Contact him directly if you need help. Tel/WhatsApp: +856-20-5525-1747

Want to learn more about the amazing team behind Visa House ເຮືອນວີຊ່າ? Get in touch, we’re always happy to hear from our customers.

LOLEE LEEPAKAO

THE BOSS

DSC00080.JPG

Opening Hours

COME VISIT

Monday - Wednesday: 7:30 AM - 4:00PM

Thursday: 8:00AM-12:00PM

Closed on Friday and Weekends

ທີ່ຕັ້ງ

Thadeua Road, KM 9
Somvangtai village, Hatsayfong District
Vientiane Capital. Laos

02055251747

  • Facebook
  • Facebook
  • Google Places

Thanks for submitting!

DSC00088.JPG
bottom of page